Home > Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer e-mail
De informatie verzonden in e-mailberichten van Vinacles is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Aan dit bericht (waaronder ook de eventuele bijlagen worden verstaan), kunnen geen rechten worden ontleend. Het is niet toegestaan het bericht openbaar te maken, te kopiëren en te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vinacles. Vinacles staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Hoewel uitgaande berichten door Vinacles worden gescand op virussen, kan Vinacles niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien het e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend de afzender hiervan op de hoogte te brengen en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

E-mails sent by Vinacles may contain privileged or confidential information, are protected by intellectual property rights, and intended for the sole use of the recipient(s). If you are not the addressee, we notify you that it is strictly prohibited to use the contents (including, but not limited to, total or partial communication or reproduction in any form), nor disclose it in any manner to third parties. Please inform us immediately by reply e-mail and delete the e-mail from your system. The contents of this e-mail is intended for information purposes only. Vinacles denies any responsibility for damages resulting from the use of e-mail.

Disclaimer website
De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over Vinacles en de diensten die zij levert. Ondanks het feit dat uiterste zorg is besteed aan de juistheid van de informatie, kan Vinacles geen garantie geven over de volledigheid en juistheid van de informatie op de website, of op de websites van derden waarnaar gerefereerd wordt door middel van een link. De informatie op deze website kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd. Door deze website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat, voor zover toegestaan door de wet, Vinacles niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan (a) het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van websites verbonden aan deze website, en (b) de prestaties of het niet presteren van de website zelf. De levering van diensten door Vinacles is onderhevig aan de Algemene Voorwaarden, die op aanvraag beschikbaar zijn. Deze website is eigendom van Vinacles Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen het handelsmerk, patenten, de tekst, de vormgeving, en de beelden en geluiden, behoren toe aan Vinacles. De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vinacles worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, behoudens beperkingen bij de wet gesteld. U mag het materiaal beschikbaar op deze pagina’s slechts opslaan op uw eigen computer of afdrukken indien dit uitsluitend bedoeld is voor uw eigen, niet commerciële gebruik.

Wij staan
voor u klaar

Vul onderstaand formulier in om contact met ons op te nemen.
We doen ons best om binnen 24 uur te reageren.

Cover
Vul uw gegevens in, dan sturen we u de download van de 2Drive brochure toe.
X
2Drive
Vraag de brochure aan